1 nov 2012: praktijkgids ‘Bosgeschiedenis en erfgoed’

Stichting Probos heeft onlangs de praktijkgids ‘Bosgeschiedenis en erfgoed; handreikingen voor (veld)onderzoek’ uitgebracht. Doel van deze gids is het voor terreinbeheerders en geïnteresseerden eenvoudiger te maken de geschiedenis van bosgebieden en het rijke erfgoed dat in veel bossen te vinden is, in kaart te brengen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan verantwoord bosbeheer. Nog steeds verdwijnen er onbewust historische elementen in bossen, omdat ze niet bekend zijn bij de beheerder. Kennis over het aanwezige erfgoed maakt het mogelijk het beheer er op af te stemmen.

 

Ook de overige gidsen over dit thema, waaronder ‘Boswallen’ en ‘Historische boselementen’, zijn nog verkrijgbaar. Zie hier voor meer informatie.

 

Neem voor recensie-exemplaren of illustraties contact op met:

Mark van Benthem, Stichting Probos

t: 0317 466560

e: mark.vanbenthem@probos.nl   

 

Bestelinformatie:

Bosgeschiedenis en erfgoed, handreikingen voor (veld)onderzoek

(Softcover, 120 pagina’s, kleur)

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Martijn Boosten

ISBN 978-90-74277-259

Prijs: € 7,50 (exclusief verzendkosten)

Bestellen: mail@probos.nl of tel. 0317-466555

Click a feature on the map to see the details