17 november 2011 - Inventarisatie monumentale bomen in het Bergherbos

In het najaar 2011 heeft Natuurmonumenten Montferland een inventarisatie laten uitvoeren naar monumentale bomen in het Bergherbos. Het betreft solitaire bomen in het bos, soms ook bomenrijen en laanbomen langs oude paden. De inventarisatie geeft een beschrijving van de huidige situatie met een foto en plaatsaanduiding en een advies voor onderhoudswerkzaamheden. Ook is er plek om de uitgevoerde werkzaamheden te registreren.

 

 

 

 

Click a feature on the map to see the details