19. april 2012 – Startevenement

Vandaag 19 april, vond het formele startmoment van het project plaats. Deze is een jaar uitgesteld, waarmee er nu al wel de eerste resultaten van het project te zien zijn.

 

Gastheer van het startevenement was de gemeente Groesbeek, waar de projectpartners en de genodigden in Hotel Wolfberg bijeen kwamen. Dieter Lütticken, lid van de Raad van bestuur van het NABU-Naturschutzstation Niederrhein, opende het evenement om 10 uur en leidde het officiële programma. Burgemeester van Groesbeek, Harry Keereweer, heette de 50 gasten welkom, sprak lovende woorden over het project en gaf vervolgens het woord aan Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor toerisme, landelijk gebied en economie. De gedeputeerde benadrukte in zijn toespraak het belang van het project voor toerisme en cultuur voor de provincie Gelderland en zei verheugd te zijn met de grensoverschrijdende samenwerking.
Vervolgens sprak projectleider Dietrich Cerff van het NABU-Naturschutzstation Niederrhein en gaf in een presentatie een korte toelichting over project. Aansluitend spraken drie financiers van het project een woord van welkom aan de gasten: Nicole Schmitz van het Landschaftsverband Rheinland, Willem Eckhard voor de provincie Gelderland en Ellen Dörr van het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

 

Harry Keereweer, burgemeester van Groesbeek, begroet de gasten.

 

 

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor toerisme, landelijk

gebied en economie.

 

Woord van welkom van Ellen Dörr, Departement van het Ministerium für Wirtschaft, Energie,

Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

 

Woord van welkom van Ellen Dörr, Departement van het Ministerium für Wirtschaft, Energie,

Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

 

 

Na het officiële gedeelte leidde Staatsbosbeheer de gasten middels een korte excursie door het bos naar de Koepel, waar al meer bezoekers, waaronder veel mensen uit de omgeving van de Koepel, al aanwezig waren. Met het verdwijnen van de traditionele teelt en bewerking van vlas tot linnen, kreeg de vijver andere functies, waaronder leefgebied voor amfibieën. De vijver diende vele jaren ook de bewoners van het landgoed Wolfsberg als locatie voor een theehuis. In de afgelopen tientallen jaren is de vijver geleidelijk droog gevallen, waarschijnlijk door bouwwerkzaamheden in de omgeving. In januari van dit jaar heeft Staatsbosbeheer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de vijver waardoor er weer water in staat. Ook is op plekken de verruigde vegetatie verwijderd van een deel van de oevers.
Wat voorheen een platte kom was, is nu een schone vijver met nieuw leven. Diende hij vroeger voor de verwerking van vals, is het nu een belangrijk leefgebied voor amfibieën en tal van andere aan water gebonden soorten. Het herstelde waterlichaam is daarmee een belangrijke habitat en stapsteen in het bosgebied. En last but not least, de kinderen van Groesbeek kunnen tijdens strenge winters nu weer schaatsen.

 

 

Excursie naar de Koepel.

 

Corinne Coremans, boswachter van  Staatsbosbeheer, vestigt de aandacht op de oude laan

in het bos.

 

Theo Giesbers, wethouder van de gemeente Groesbeek heette de aanwezigen welkom. Arjan Snel van Staatsbosbeheer, districtshoofd van het district Rivierenland, gaf een korte toelichting over de uitgevoerde werkzaamheden aan de Koepel. Het Beecker Flachsmuseum aus Wegberg gaf een uiteenzetting over de cultuur en verwerking van vlas tot linnen. Zij demonstreerde het traditionele “breken van vlas”. Wie wilde kon zelf het uitvoeren van dit oude ambacht proberen.

 

 

Heinz Gerichhausen, beheerder van het vlas museum Wegberg demonstreert de wijze van

vlas zaaien, de oogst en verwerking tot diverse eindproducten.

 

Het vlas wordt zorgvuldig gekamd door de hekel.

 

Werknemers van Flachsmusuems delen lijnzaad uit aan de aanwezigen voor de eigen tuin.

 

Ter plekke werd informatie verstrekt over het uitgevoerde herstel van de Koepel en de andere projectgebieden van de projectpartners. De catering werd verzorgd door Cafehaus Niederrhein met traditionele streekproducten van het bos, waarna het programma werd afgerond.

 

Ook de inwendige mens werd verzorgd: heerlijke hapjes werden verstrekt, snacks met

ingrediënten zoals wilde knoflook uit de historische bossen bij Groesbeek.

 

Karel Hanhart van Hanharts Consults geeft een uiteenzetting over de waterhuishouding van

de Koepel.

 

Met prachtig lenteweer en de eerste kwakende kikkers in de Koepel werd de bijeenkomst

tegen 13 uur afgesloten

 

 

Click a feature on the map to see the details