22 februari 2012 - Hard gewerkt op Sint Jansberg

De afgelopen maanden is er hard gewerkt op de Sint Jansberg om de markante oude bomen weer zichtbaar te laten worden zodat mensen kunnen genieten van de prachtige boomsoorten. Tevens zijn de tuinmuren vrijgesteld zodat de geschiedenis van deze plek weer zichtbaar wordt. Ook de lindelaan en oude beukenheg zijn gesnoeid.

 

 

 

 

Natuurmonumenten Limburg heeft geprofiteerd van het winterse weer. Hierdoor hebben de grotere machines geen sporen achtergelaten in het bos en is alles netjes opgeruimd.

Ook is er veel onderzoek geweest naar de elementen op de gehele Sint Jansberg en heeft Natuurmonumenten Limburg intensief medewerking verleend aan Probos om verklaringen te vinden achter toponiemen, cultuurhistorische elementen in en rondom het gebied.

Click a feature on the map to see the details