Vóór de jaartelling

Onze streek wordt sinds de Steentijd bewoond. Soms worden nog wel materialen uit die tijd gevonden zoals stenen werktuigen, aardewerk, sieraden en dergelijke. Zichtbaarder in het landschap zijn de vele grafheuvels uit de Bronstijd; in bijna alle bossen zijn die bewaard gebleven. In de IJzertijd was er voor het eerst sprake van roofbouw op het bos. Op veel plekken in het heuvelland is de vruchtbare lössbodem toen weggespoeld en tot op de dag vandaag heeft dat invloed op de begroeiing in het bos.

Click a feature on the map to see the details